Szkoła w Gliwicacach Łabędach przy ul. Głównej została zlikwidowana w 2016 r. Budynek przeznaczono na siedzibę ośrodka terapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Aktualnie trwa remont obiektu, ale duchy przeszłości na pewno jeszcze na długo pozostaną w szkolnych murach.