Każde zdjęcie wyraża w opisie moje odczucia w czasie.

Urszula Gładka