„Ludzie wytwarzają swoją przestrzeń, kształtując określone jej formy, które mają zarówno funkcje jak i znaczenia. Ta wytworzona przestrzeń, stając się materialnym kadrem życia, warunkuje z kolei zachowania ludzkie poprzez ilość, jakość i dostępność miejsc, w których mogą oni zaspokajać swoje potrzeby. Przestrzeń jednakże ma nie tylko wymiar materialny, lecz także symboliczny, naznaczona jest bowiem przez emocje, uczucia i wartości.
Radosław Poczykowski, O mapach miejsc, których nie ma