Krajobraz Śląska zmienia się z każdą chwilą. Centra logistyczne, hotele, biurowce zastępują tradycyjny i stereotypowy obraz za oknem. Śląska dusza jednak została stworzona w krajobrazie pełnym przemysłu, ciężkiej pracy i nieba zasnutego dymem fabryk. To właśnie w takim miejscu przyszło nam żyć i dostrzegać piękno tam gdzie go nie ma. Charakter tej duszy zmusza do zamyślenia się nad detalem, rzeczami małymi, cofnięcia się w czasie i oderwania od współczesnej przestrzeni. Jan Kyks Skrzek śpiewał „zwiedzić można obce kraje i tramwajem” i w czasie takich właśnie podróży powstał ten fotoreportaż dokumentujący miejsca, w których życie zamarło i które znikają na zawsze lub tracą swój charakter.