Tak jak moc oznacza siłę, tak Śląsk brzmiał przez wieki górnictwem. Siłą górnictwa każdej kopalni były obiekty pozwalające utrzymać zarówno górników jak i wydobywane bogactwo ziemi Mowa o wieżach wyciągowych. Choć wiele z nich bezpowrotnie zniknęło z krajobrazu Śląska, to udało mi się ocalić kilka przed zapomnieniem. Przed Państwem wieże: Bańgów, Julian Warszawa, Witczak, Krystyn, Nowy Wirek, oraz Szóstka. Poznajcie tych cichych bohaterów górnictwa kamiennego na Górnym Śląsku.