Centrum Katowic.
Miejsce, które bardzo zmieniło się w ostatniej dekadzie. Pokazane w procesie tej zmiany, przebudowy, modernizacji, burzenia i tworzenia, objazdów, wykopów i planów. W czasie zawieszenia między wizualizacjami a rzeczywistością. Po prostu bez maski.