Na śląskich podwórkach żyją ludzie, a w nich mieszka śląska dusza.