Ujęcia powstawały na przestrzeni kilku lat we współpracy ze studentami i absolwentami Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.