Niniejszy cykl fotografii przedstawia nowoczesne oblicze Katowic. Stanowi wynik obserwacji zmian, jakie na przestrzeni ostatnich lat dokonały się w stolicy Górnego Śląska. Koncentruję się w nim na pojedynczych budowlach. Uboga forma służy uwypukleniu geometrycznej doskonałości, harmonii i symetrii, tkwiących w  katowickiej architekturze.