…to niy je Nikisz, ale dycki Siymianowice zawsze mioły podobne place kaj sie miyszkało. Toć, to nasze siymianowickie Familoki. Dzisioj chyba jedyne we mieście we tak dobryj formie… choć niykere chlywiki sie sypiom, i walom, to jeszcze stojom, a w familokach do dziś toczy sie życie. To niy je jak we wieżowcu, tukej sie wszyscy znajom. Dlo nich to codziynność – dlo nos modych, co miyszkajom we blokach, w domkach, trocha już tako niycodzienność, zowdy je to jednak Górny Ślonsk.

Zaproszom Cie, przilyź sie na szpacyr do Siemianowic. Kej przijedziesz do Cyntrum autym abo autobusym to wysiednij wele Rynku. Potym zwyrtnij się i ciś na Bergmonka (ul.Górnicza), to uobejrzysz gryfne familoki, a przy kożdym z nich chlywiki z gołmbnikami. Nojgryfniejsze je to, że w jednym z nich durch sie chowiom gołymbie i uod czasu do czasu, furgajom nad gowami. Potym zlyź sie na dół do ul. Michałkowickiej i tam bydziesz widzioł Neubau.  Tam za bajtla, łaziłech z mojom Omom do jeij szwester, i jak żech lotoł wele stołu w kuchnie, toch sie nabiył srogo ojla… Jak już zoboczysz familoki na Neubale to uoboczysz wiadukt, wlyź na wiyrch i jest żeś na Richterze. Familoki kere dycki stoły w ciyniu jednyj z nojsrogszych grub na Ślonsku KWK Siemianowice. Pewnikiym dycki sam mieszkali grubiorze ze swymi familiami. Kuknij na plac, wele chlywików… może trefisz co ciekawego 🙂 Pyrsk.