BEHIND is my recent project on homesickness. I left Poland, Bytom, 6 years ago, and during my visits there I have been constantly portraying it since then. I wanted to capture everything that sits in my memory and the camera seemed like the best tool for it. The project includes work that recorded many different emotions, like longing for belonging, realising at the same time, that there is no return, that even if the home is still the same, it’s me who changed. The project includes 6 photographs and one video piece. All photographs are almost like still images from one’s memory – someone’s back, sofa pattern, moments… When finishing the series my homesickness transformed into nostalgia. Realising that I’m not longing for the place or people but for the time that passed, after 4 years of working on this subject I could leave it behind.

BEHIND to mój ostatni projekt dotyczący tęsknoty za domem. Wyjechałam z Polski, z Bytomia, 6 lat temu, a podczas moich wizyt, robilam duzo zdjec. Chciałam uchwycić wszystko, co mieści się w mojej pamięci, a aparat wydawał się najlepszym narzędziem do tego. Projekt obejmuje prace, które rejestrowały wiele różnych emocji, takich jak tęsknota za przynależnością, jednocześnie uświadamiając sobie, że nie ma powrotu, że nawet jeśli dom jest wciąż taki sam, to ja się zmieniłam.  Wszystkie fotografie są prawie jak obrazy z pamięci – czyjeś plecy, wzór na kanapie, chwile … Po zakończeniu serii moja tęsknota za domem zamieniła się w nostalgię. Zdając sobie sprawę, że nie tęsknię za miejscem lub ludźmi, ale przez czas, który minął, po 4 latach pracy nad tym tematem mogłam go zostawić.