Niemiecka grupa Omnivolant w ramach Inwazji Sztukmistrzów w Katowicach.