4 grudnia obchodzone jest święto Świętej Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

Obchody barbórkowe rozpoczynają się wcześnie rano uroczystą mszą  św. kościele. Później następuje przemarsz orkiestry górniczej przed domami zamieszkanymi przez pracowników i dyrekcję pobliskiego zakładu