Portret poetycki spajający bieguny zamykające się w nazwach: obraz i słowo, poezja i proza, Śląsk i preria, obiektywne i subiektywne. Fotokast jest moją odpowiedzią – fotograficzną i muzyczną – na tomik poetycki Marcina Badury „Złapać rogi za rzycie”, w którym autor eksploruje westernowe genius loci kochłowickich kopalnianych hołd. Ja z kolei uganiam się z aparatem za poetą i jego słowami nieuchwytnymi jak bizony na prerii…