W obiektywie myśli to próba połączenia górniczej przeszłości z nowym znaczeniem terenów ,które nie stały się zapomniane, zachodzące zmiany spowodowały, ,że prawie zniknęły wieże szybów. Jednak w moim oku, moim obiektywie te zachowane stały się częścią strefy kultury ,obiektami ,które służą w inny sposób a ich przeznaczenie jest symbolicznie wpisane w krajobraz miast . I tą trwałość uchwyconą w obiektywie chciałam Państwu przedstawić.