Kolej na Śląsku od zawsze była podstawą rozwoju przemysłu.

Niestety, od ostatnich 40 lat jest nieustannie niszczona i degradowana – nie ma szczęścia do decydentów…

A przecież jest niezwykle potrzebna, i biorąc pod uwagę wysokie jej zelektryfikowania, jest niezwykle ekologiczna…

Trzeba mieć nadzieję, że obecny stan zapaści kiedyś zmieni się na lepsze….