Moja osobista próba sportretowania Śląska.

Bez stereotypów, które opisują Śląsk jedynie przez pryzmat hut, kopalń i familoków.

Zachodzące zmiany, najbardziej widoczne w architekturze, zachodzą również w śląskich ruchach artystycznych