Praca konkursowa OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE pt:
„RYCERSKA MOC”

materiał zrealizowano podczas Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego
podczas DNI NOSZAKA w Cieszynie w dn. 9 lipca 2022

To był niecodzienny widok, wyrwany z innej, bardzo odległej epoki.
Turniej rycerski na cieszyńskich Dniach Noszaka 2022 odbył się 9 lipca 2022 i
przyciągnął tłumy mieszczan. Szczęk stali wypełnił dziedziniec zamku w Cieszynie,
a poczynania rycerzy na arenie obserwował sam książę.

Miejscem, gdzie rycerze mogli popisać się sprawnością we władaniu bronią i
doskonalić swoje umiejętności, były turnieje rycerskie. Organizowali je
na swych dworach królowie i książęta.

Turniej rycerski – forma średniowiecznych i renesansowych zawodów o charakterze
sportowo-rozrywkowym, polegająca na prowadzeniu walk
(indywidualnych lub zespołowych) na broń białą, wg ściśle określonych zasad mających
ograniczać ryzyko odniesienia poważnych obrażeń przez uczestników. Turnieje były ważnym
elementem kultury rycerskiej i dworskiej, jednocześnie były formą sprawdzenia umiejętności
bojowych uczestników.
Istniało kilka przyczyn rosnącej popularności turniejów. Jako nadrzędne można wymienić agresję i zamiłowanie do walki.