Rudolf Riedel jest wybitnym przedstawicielem sztuki nieprofesjonalnej na Śląsku. Od najmłodszych lat twórczość przynosiła mu ukojenie, bo los nie był dla niego łaskawy. Do dziś pozostaje aktywny, a znany jest przede wszystkim jako twórca linorytów. Odrzucając barwę i wszelkie tony pośrednie, posługuje się bogatą symboliką w opowieściach o Śląsku, historii, tradycjach, ale też problemach tożsamościowych, które dotykają wielu Ślązaków. Można odnieść wrażenie, że te prace to kolejne próby uporządkowania rozedrganego życia artysty.