Budując park miejski, nazywany dzisiaj Parkiem Śląskim, przewidywano jego ważną rolę. Rolę kulturalno-rekreacyjną oraz leśną. Świetny przykład, jak można zdewastowane tereny przemysłowe, skutecznie rekultywować. Z korzyścią dla ludzi i natury.