Fotokast poświęcony śląskiej duszy ukrytej pośród śląskich miast. Tą duszą jest współgranie natury z poeksploatacyjnymi terenami górniczymi.Niemal z boku, graniczący z Bytomiem, Tarnowskimi Górami i Radzionkowem teren pozostałości śląskiej pracy górników. Przykład, jak „śląskie”, nie musi kojarzyć się bielą i czernią, dymem i familokami. To przykład odzyskiwania przez naturę terenów Śląska, niegdyś zagospodarowanych przez górnictwo. Rezerwat przyrody Segiet – częściowy leśny rezerwat przyrody, leżący w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Rezerwat położony jest w szczytowych partiach Srebrnej Góry, będącej jednym z wyższych wzniesień zachodniej części Garbu Tarnogórskiego. Objęty ochroną UNESCO. Wraz z wyrobiskiem Blachówka, tworzy niecodzienny kompleks rekreacyjny i ostoję fauny i flory. Odrodzona śląska dusza.

Postanowiliśmy z żoną pokazać ten kontrast, łamiąc nieco stereotypy postrzegania Śląska przez przyjezdnych.