Materiał przedstawia partiotyczne oraz górnicze  murale i pamiątki  kopalnianego miasta.