Autor: LukaszKurek
Fotokast upamiętniający powstawanie siedziby dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Fotografie: Bartłomiej Barczyk Montaż: Łukasz Kurek