8 września 2022 w Cieszynie odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Całokształt koncertu stanowią ludowe pieśni i tańce charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski. Dynamika przedstawienia i barwne kostiumy sceniczne tworzą widowisko, które przenosi widza w świat malowniczej kultury ludowej. Występ składał się z muzyki, pieśni oraz tańców ludowych i narodowych, z udziałem: solistów, chóru i orkiestry. Przeważającą część programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny (pochodzącego z Ziemi Cieszyńskiej). Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to instytucja kultury o szerokiej działalności artystycznej, kultywująca tradycje narodowego dziedzictwa oraz promująca polską twórczość ludową i narodową. To niepowtarzalne widowisko było wynikiem poszukiwań nowych form wyrazu artystycznego.