Amerykański Młyn Parowy – bo tak brzmi pełna nazwa – powstał w 1842 roku, a jego założycielem była słynna rodzina Sternów, z której pochodzi noblista z dziedziny fizyki, Otto Stern. To już ostatnie zdjęcia z tego miejsca przed remontem i dostosowaniem budynku do innych potrzeb…