Tereny, które już przeszły do historii… budynki koksowni Huty Kościuszko widziane rybim okiem jeszcze przed wyburzeniem