Zaprezentowane fotografie to efekt dokumentowania niebezpiecznej i trudnej codzienności w kopalniach węgla na Śląsku.
Z aparatem towarzyszyłem górnikom podczas ich „czarnej roboty“.
W ciemności, kilkaset metrów pod ziemią, w trudnych warunkach klimatycznych:
temperaturze sięgającej ponad 30 stopni Celsjusza i wysokiej wilgotności.
To brudna, hałaśliwa i niebezpieczna „grubowa“ rzeczywistość,
ale i także ekscytujący podziemny świat, w którym bije serce Śląska.