Śląsk to kopalnie – kopalnie to Śląsk. Moc śląska brała się z węgla. To węgiel dawał siłę, bo dawał pracę, pieniądze, jedzenie… Przy kopalniach rozwijało się życie. To codzienne. Kiedy niszczeją kopalnie, kiedy Śląskowi odbiera się Jego moc, to niszczeje również zwyczajne codzienne życie…