Fotokast pokazuje różne oblicza Śląska w zależności od pory roku, udowadniając że Śląsk, to nie tylko tereny związane z przemysłem, ale także piękne krajobrazy.