Na skoczowskiej Kaplicówce było tak wielu ludzi – modlących się, wspominających, zapalających świece czy przynoszących kwiaty. Nie mogło też zabraknąć członków Stowarzyszenia Musica Sacra, które powstało dla upamiętnienia wizyty Papieża Polaka w 1995 roku. Pani Wicestarosta Janina Żagan – wtedy szefowa Komitetu Organizacyjnego i Anna Stefaniak-Bacza – dyrektor organizacyjny festiwalu musica sacra – ułożyły pod papieskim Krzyżem purpurowe serce. By wyrazić wdzięczność i radość za tamto najbardziej niezwykłe i w dziejach Skoczowa spotkanie z Janem Pawłem II. I za poruszające do dziś słowa „..o ludziach sumienia..” które wtedy Papież Polak do nas powiedział.