Westerplatte Południa, czyli heroiczna walka Polaków w początkach II Wojny Światowej.