Gołębie były wykorzystywane do komunikacji od czasów Juliusza Cezara. Persowie i Grecy korzystali z gołębi pocztowych ogłaszając Igrzyska. Podczas I Wojny Światowej armie europejskie używały gołębi do wymiany meldunków.
Zwyczaj hodowli gołębi pocztowych na Śląsku rozpowszechnił się po I Wojnie Światowej i rozwijał się przez kolejne pokolenia. Lato i jesień to czas regularnych lotów młodych gołębi. To również okazja dla hodowców do częstych spotkań i pielęgnowania pięknej tradycji.