konkurs na fotoreportaż, film i fotokast

Mistrz i uczeń

Autor: yanco
335

Śląska szkoła kompozytorska to wielki rozdział w muzyce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Impet nadał jej Karol Szymanowski, którego uczniem był Bolesław Szabelski rozpoczynając linię kontynuatorów Mistrza, a z kolei spod mistrzowskich skrzydeł wyszedł Henryk Mikołaj Górecki, którego wychowankiem jest współczesny kompozytor Eugeniusz Knapik. Zmieniały się style i techniki muzyczne, często gwałtownie, jednak na wyższym piętrze coś łączy wszystkich tych kompozytorów – silna ekspresyjność, kontrastowość (nierzadko inspirowana twórczością ludową), rzetelność rzemiosła, szacunek dla tradycji, żywiołowość. Wszyscy zachowują głęboką cześć dla Szymanowskiego, która emanuje z ich własnej muzyki, czasem wprost a często w aurze tajemniczej fascynacji misterium muzycznym. Kwartet Śląski jest znakomitym interpretatorem wielkich dzieł śląskiej szkoły kompozytorskiej, którego nagrania - w tym prapremiery światowe utworów Szabelskiego i Góreckiego – składają się na płytę „Mistrz i uczeń” wydaną przez Polskie Radio Katowice dla uświetnienia i upamiętnienia uroczystego otwarcia Sali Kameralnej NOSPR będącą jednocześnie świadectwem kontynuacji wielkiej myśli kompozytorskiej.

See video